Nadia Surel Novotná, artist – designer

Pocházím ze starého přímořského městečka Alan kajrak Alan Caireac Salihler. Tohle krásné slunné místo leží v Bulharsku a jeho nynější název je Jasná Poljana.

Moře mě velmi ovlivnilo – především linie horizontu, nekonečno a to, co je za ním….

Zajímá mě umění, které vidí a cítí…
umění jako způsob komunikace,
jako vyjádření pozice,
jako hra…

Díky interiérovému designu mám možnost experimentovat, kombinovat a zkoumat nové techniky a materiály.

Možnost poznávat lidi mě obohacuje a inspiruje…

Nadia Surel Novotná, artist – designer